Axlar & skuldror

Axelleden är den rörligaste leden i kroppen och är därför också den mest ostabila. Detta kan i många fall leda till överbelastning och spänningar i axeln. Skulderbladets muskler fäster in vid axeln och det är inte sällan problem dyker upp både i axeln och i skulderbladet. En framåt roterad axel kan dra med sig skulderbladet och skapa problem och rörelseinskränkning som över tid leder till smärta.

Axelleden stabiliseras av många olika muskler som i sin tur kan bli smärtsamma vi fel rörelsemönster. Ibland upplever man stickningar/domningar nedanför armbåge och ut i handen. Dessa besvär kommer troligtvis från nacken och inte axeln som man ibland kan tro.

Inflammation omkring senor eller i ledkapseln är vanliga orsaker till smärta. Många upplever smärta under rörelse och aktivitet och kan känna av ett obehag vid sömn då det kan vara smärtsamt att ligga på den onda axeln/skuldran.

En av de vanligaste orsakerna till smärta i axlar och skulderblad är mjukdelsspänningar omkring området. Undvik smärtsamma rörelser då de kan leda till mer inflammation i området och ta hjälp för att bli av med besväret. 

Det är viktigt med behandling tidigt för att undvika att problemen blir kroniska. Ju längre du gått med ett problem desto längre tid tar det att bli av med det.