Lider du av hälsporre?

IMG_4517.JPG
IMG_4510.JPG

Har du smärta under eller runt hälen? Har du ont i hålfoten vid belastning? Du kanske lider av plantarfasciit som många i dagligt tal benämner som hälsporre. Hälsporre är en ben-nabb som kan bildas på hälbenet efter en tids inflammation medan plantarfasciit är inflammationen i bindvävsstrukturen som kan uppstå efter överbelastning av fotens strukturer.

Smärtan kan variera beroende på hur mycket du belastat din fot. Smärtan kan avta vid rörelse för att sedan göra sig påmind igen i vila. Vissa har så ont att de upplever svårigheter att gå. Detta kan leda till andra kompensatoriska problem över tid.

Överbelastning och fel skor, så som platta sandaler, flip flips eller väldigt stumma skor, är vanliga orsaker till plantarfasciit. Högt eller lågt fotvalv är också en riskfaktor för att drabbas av plantarfasciit.

Många upplever svårigheter att avlasta sin fot i vardagen därför kan läkningsprocessen ta längre tid än vid andra besvär. Har du gått med besväret en längre tid utan att söka hjälp får du räkna med ett par behandlingar.

För att avlasta och hjälpa foten så mycket som möjligt bör bra och dämpade skor användas. Välsorterade sko eller rehabbutiker har silikoninlägg för hälpartiet som kan vara skönt att använda under den perioden på dagen där hälen utsätts för mer belastning. Undvik att gå barfota. Prognosen för besväret är god och läker ofta ut av sig själv, detta kan dock ta lång tid (ibland upp till 1-1 ½ år) därför söker många hjälp tidigt.

En kiropraktisk behandling syftar till att se om några rörelseinskränkningar förekommer och behandla dessa. Foten består av 66 leder och en låsning i en eller flera av dessa kommer över tid påverka övriga strukturer i foten. Kompensationer kan över tid leda till inflammation och så småningom kan en ben-nabb växa ut som syns på röntgen. Problem med foten kan även skapa kompensatoriska mönster i andra delar av kroppen så som knä, höft och rygg.

Behandling hos mig syftar till att justera låsta leder, öka blodcirkulationen och behandla mjukdelsvävnad med stötvåg som är en hög energisk akustisk puls. Detta för att öka den metaboliska aktiviteten kring platsen för smärta eller obehag. Stötvåg stimulerar reabsorbtion av irritativa kalkavlagringar i senor och stimulera kroppens naturliga läkningsprocess, vilket minskar smärtan.

Tveka inte att höra av dig vid frågor eller funderingar om just dina besvär och symtom.