Frågor & svar

 

När ska man söka kiropraktor?
Många tror att en kiropraktor bara behandlar ryggproblem men en kiropraktor behandlar besvär eller skador som orsakas av störningar i samspelet mellan muskler, leder och nervsystem i hela kroppen. Ryggen är en central del och det är när nerverna går ut till resten av kroppen vilket gör att ryggen oftast blir mer eller mindre behandlad.

Vanliga sökorsaker hos en kiropraktor:
- Huvudvärk, domningar i armar och fingrar, whiplash, smärta i nacke och bröstrygg, nackspärr, yrsel, axelbesvär och tendiniter (seninflammationer)
- Ryggskott, stelhet, domningar i benen, ischias
- Tennis- golfarmbåge, musarm,
- Knäskador

Dålig rörlighet hos en idrottare eller stelhet är också vanliga sökorsaker

 

Hur kan jag veta att kiropraktik fungerar?
Kiropraktik är en modern medicinsk vetenskap som ingår i WHO:s organ för medicinsk vetenskap. För att få detta erkännande krävs det att behandlingsmetoden uppvisar hög säkerhet och att dess behandlingseffekt är vetenskapligt dokumenterad.
Kiropraktiken är den tredje största primärvårdgivaren i västvärlden efter läkare och tandläkare. Kiropraktorer finns både i offentlig och privat sektor. 

 

Är kiropraktik en säker behandlingsmetod?
Kiropraktik är en säker behandlingsmetod och forskning har visat att det är ytterst sällsynt med allvarliga komplikationer i samband med kiropraktisk behandling. Som vid all verksam medicinsk behandling kan patienten få reaktioner på behandlingen. Vanligast är lokal ömhet i det området som behandlats. Undersökningar visar dock att dessa reaktioner är väldigt milda och snabbt övergående.

 

Hur vet jag att kiropraktorn jag går till är legitimerad och utbildad?
Kiropraktor är en skyddad yrkestitel och får bara användas av dem som har legitimation som Socialstyrelsen utfärdat eller utav dem som gör sin praktiktjänstgöring.
Alla utbildade och legitimerade kiropraktorer och AT-kiropraktorer hittar du på KFS:s (Kiropraktiska föreningen i Sverige) eller LKR:s (Legitimerade kiropraktorers riksförbund) hemsidor. AT-kiropraktorer är kiropraktorer under praktiktjänstgöring. Vid osäkerhet fråga AT-kiropraktorn vilken handledare denna har, som i sin tur bör vara legitimerad. 

 

Kommer den kiropraktiska behandlingen göra ont?
Behandlingen är sällan smärtsam, många patienter blir överraskade hur mild behandlingen faktiskt är. 

 

Vad är det som knakar?
Vid en HVLA-manipulation sker en snabb tryckförändring i leden som av patienten uppfattas som ett knak. Detta knak är alltså inga kotor som flyttas eller går sönder utan ett tryckförändringsfenomen som kallas kavitation.

 

Hur många behandlingar behöver jag gå på?
Generellt brukar ett långdraget besvär ta längre tid att behandla än ett akut uppkommet men detta beror helt på sökorsak och individuell anpassning. De flesta får gå mellan 3-5 gånger för att känna en förbättring, i många fall är smärtan det första som försvinner trots att rörligheten fortfarande är inskränkt. Det är därför viktigt att fortsätta gå ett par gånger då smärtan annars snabbt kommer tillbaka. Bäst resultat ges vid kombinerad behandling och träning. Vissa patienter går på behandling en gång i månaden bara för att "underhålla" kroppen och för att undvika att få akuta problem. 

 

Vad är skillnaden på kiropraktor & naprapat?
Kiropraktik utvecklades under den senare delen av 1800-talet i USA men tekniker för att justera ryggen har förmodligen funnits mycket längre. Globalt sett är kiropraktorer en väletablerad yrkesgrupp och finns representerade över stora delar av världen. Utbildningen är 5 år i Sverige eller utomlands och därefter 1 år praktiktjänstgöring på sjukhus, vårdcentraler och hos kiropraktorer. Kiropraktorer är kända för den huvudsakliga behandlingstekniken HVLA.

Naprapatin utvecklades ur den dåvarande kiropraktiken på 1900-talet i USA. Fokus låg mer på mjukdelar än vad den dåvarande kiropraktiken gjorde. Naprapaterna är globalt sett en liten grupp med en överrepresentation i Skandinavien och i några stater i USA. Utbildningen är 4 år samt 1 år praktiktjänstgöring.

Med åren har kiropraktiken och naprapatin gått mot ett helhetstänk som innefattar både justering och mjukdelsbehandling. I vissa fall kan det skilja mer mellan två yrkesutövare inom samma yrke än mellan en kiropraktor och en naprapat. 

 

Nackmanipulation, är det farligt?
Forskning visar att nackmanipulation inte ökar risken för blodproppar och att uppkomsten av blodproppar efter ett kiropraktorbesök är ytterst sällsynt.
Undersökningen Risk of Vertebrobasilar stroke and chiropractic care är utförd på uppdrag av WHO där man tittar tillbaka på 10 miljoner människor under en 10-års period och påvisar att förekomsten av blodproppar och skador på blodkärl är lika stor efter ett läkarbesök, där nacken inte har manipulerats, jämfört med efter ett kiropraktor besök.
Ytterst få patienter utvecklar skador på blodkärl eller blodpropp efter en behandling pga manipulation utan de flesta har redan en blodpropp under bildning. Läs mer här PDF

 

Forskning