En frisk och välmående personal är nyckeln till låg sjukfrånvaro, ökad trivsel och en förbättrad produktivitet. Jag kan erbjuda era anställda inom företaget kiropraktorbehandlingar i både förebyggande och rehabiliterande syfte. Arbetsgivare får göra avdrag för kostnader för förebyggande behandling. Vill du veta mer kan du gå in på skatteverkets hemsida. 

Det mest bekväma och tidsbesparande behandlingsalternativet är att jag kommer till ert företag och tar hand om personalen på plats. Att utföra behandling på företaget exempelvis en gång i veckan ger goda möjligheter till uppföljning av besvären så att personalen håller sig besvärsfri. Självklart anpassar jag mina behandlingar efter just de behov som finns på er arbetsplats. På så sätt kan ni minska antalet sjukskrivningar och öka trivseln hos de anställda. En lönsam investering både på kort och på lång sikt!

Jag erbjuder också föreläsningar om ergonomi, kiropraktik och om hur för mycket stillasittande påverkar oss negativt. Denna typ av förebyggande åtgärd är också avdragsgill.