Personuppgiftsförteckning

Caroline Matses Kiropraktik

 

 • Ansvarig för personuppgifter är Caroline Matses

 • Personuppgifter som sparas är namn, personnr, adress, mail och telefon

 • Personuppgifterna sparas i samband med journalskrivning som enligt lag måste skrivas av legitimerad kiropraktor. En journal måste sparas i 10 år efter sista anteckningen gjordes

 • Personuppgifterna används också till återkoppling/uppföljning med kund/patient

 • Personuppgifterna används också vid enstaka marknadsföringsutskick från företaget

 • Caroline Matses Kiropraktik innehar specifika GDPR avtal med samtliga samarbetspartners eller har samarbetspartners som alla följer GDPR (exempel på dessa är hemsida, journalprogram, försäkringsbolag etc.)

 • Patienten godkänner automatiskt hantering av personuppgifter i samband vid onlinebokning

 • Enligt sjukvårdslagen har en kiropraktor tystnadsplikt och alla uppgifter är sekretessbelagda och kommer inte föras vidare till annan part om inte patienten godkänner detta (exempel på annan part kan vara försäkringsbolag, remiss till annan sjukvårdspersonal/enhet)

 • cmatseskiropraktik.com använder sig av google analytics för att samla in data och statistik för webplatsen. Detta är inget som kommer delas med annan part. Datan som google analytics redovisar sparas i 26 månader

 • Du som patient har när som helst rätt att få ta del av vilka uppgifter som lagrats om dig

 • Du har rätt att begära ändring om uppgifterna om dig skulle vara felaktiga

 • Du har rätt att begära att bli raderad ur våra system och ev mailutskick. Dina journaler med personuppgifter måste enligt lag sparas i 10 år och dessa går inte att kräva raderas.

 

En legitimerad kiropraktor arbetar och följer lagar som styr svensk hälso- och sjukvård.