ISCHIAS
Ischias är ett symtom i form av smärta som strålar ut från ländrygg eller höft ner i benet.
En retning på nerven eller inflammation av ischiasnerven, som är kroppens längsta nerv, kan ge ischias. När detta sker talar man om äkta ischias, vilket innebär en direktpåverkan på nerven. Detta upplevs ofta som värk som strålar via säte, på utsida eller baksida lår och ner mot vaden och foten. Om problemet bortses kan fortsatt tryck mot nerven orsaka muskelsvaghet av lår- och vadmuskulatur, känselbortfall, domningar eller nedsatta reflexer.
Upphovet till påverkan på ischiasnerven kan vara diskbuktning, trauma, piriformissyndrom, spinal stenos, artros eller graviditet.

Falsk ischias, som är mycket vanligare än äkta ischias, ger lindrigare smärta och är mer diffus. Ofta stannar strålningarna ovanför knät och känselbortfall och muskelsvaghet upplevs ej.
Orsakerna till falsk ischias är många men uppkommer aldrig från ischiasnerven. Istället beror smärtan på dysfunktioner i ryggraden eller i bäckenlederna som kan uppstå vid ex

·         Överbelastning el felbelastning av ryggen

·         Benlängdsskillnad

·         Gamla fot eller knäskador

Andra vanliga orsaker är vanligt kontorsarbete, överdrivet stillasittande, eller ovana rörelser som snöskottning eller krattning. Sådana överbelastningar kan i sin tur leda till irritationspunkter eller triggerpunkter som inte försvinner med vanlig stretch.