LÖPARKNÄ (Iliotibialbandssyndrom, ITBS)

Löparknä förekommer hos både elit- och motionslöpare men också hos cyklister, skidåkare och tyngdlyftare. Smärta upplevs vid mjukdelarna ofta på utsidan av knät.
Smärtan uppstår vid belastning, ex löpning. Problemet uppstår av en retning av iliotibialbandet som går på utsidan av låret. Detta band glider över en knöl på utsidan av knät och detta kan ge en retning på bandet vid dessa aktiviteter. Orsaken till problemet är individuellt men dålig koordination mellan olika leder, svaga sätesmuskler / höftabduktorer, genu varum, stramhet i ITBS och benlängdsskillnad kan vara boven.
Löparknä svarar väldigt bra på kiropraktisk behandling. Genom att släppa på trycket i muskler och leder syftar man till att återställa normal funktion i fot, knä och höft och på så sätt bli av med smärtan.
Tänka på: Stretcha säte och träna upp inre sätesmusklerna (abduktorer).

 

Hopparknä

Hopparknä är ett problem som främst drabbar de som utövar sporter som kräver många hopp och landningar där knät ofta ändrar riktning. Detta kan orsaka påfrestningar och skador på knäskålssenan. I ett hopparknä är det senan som går över knäskålen som tagit skada. Denna sena är avgörande för att du ska kunna räta ut knät och skador här gör att knäskålen förlorar stöd och förankring. Detta leder till smärta och svaghet i knät och leder till svårigheter att räta på benet. 

Vanliga symtom:

- smärta över eller under knäskålen

- stelhet i knät eller smärta vid böjning

- smärta i muskeln på framsida lår

- bensvaghet, balansproblem

Manuell behandling syftar till att återställa god ledrörelse, stötvågsbehandling samt individuellt anpassat träningsschema. 

Hopparknä kan verka som en mindre skada men om problemet inte behandlas kan skadan leda till allvarligare tillstånd, därför ska du alltid lyssna på din kropp och söka hjälp om du har besvär. 

 

Hälsporre

Hälsporre kan orsaka stark smärta under hälen, i framkant eller i sidan av hälen. De första stegen på morgonen brukar göra mer ont. Hälsporre är ett mycket vanligt besvär men både stötvågsbehandling och nålar ger bra resultat på besväret.  Besväret kan vara långdraget och dåliga skor och övervikt kan vara orsaken till detta besvär. 
 

Fotledsstukning

En fotledsstukning är den vanligaste skadan i foten. Hälften av alla fotledsstukningar sker under idrottsutövande och det är vanligast att man faller med foten inåt. Ligamenten på fotens utsida blir sträckta och detta skapar belastnings- och rörelsesmärta. En del får besvär att gå och väljer att halta för att skydda den skadade foten. Foten svarar ibland med svullnad och/eller blåmärke. Svullnaden påverkar rörelsen som blir sämre och som på så sätt försämrar styrka och balans. Vid lindrigare skada går foten att belasta, ibland helt smärtfritt. Vid svårare skada kan även vilovärk förekomma. Om du inte klarar av att stå på foten kan det röra sig om en fraktur och vid misstanke om detta görs röntgen. En svullnad runt ankeln kan i de värsta fall finnas kvar i flera månader. Stukningar delas in i 3 grader där grad 1 är lindrigast och 3 värst. Fotledsstukning behandlas hos mig med värme och tejpning samt träningsövningar. Besväret kan ta lång tid att läka och vissa har lättare att i framtiden fortsättningsvis stuka samma fot. 

 

Plattfot

Plattfot eller kollapsat fotvalv innebär en sänkning av fotvalvet och brukar vanligtvis förknippas med barn. Tillståndet brukar växa bort men även vuxna kan drabbas. Symtomen kan vara smärta i och runtomkring foten men platta fotvalv kan också ge besvär i knän, höfter och rygg. Hälsenan kan också bli irriterad och inflammerad. Vid dessa besvär ökar risken att kompensera och skapa andra problem. Behandling syftar till att stärka foten och benens muskler och se till att ledrörelsen är optimal. Viss symtomlindring kan också ges. I vissa fall krävs individuellt gjutna inlägg. Misstänker du att du har platta fotvalv boka ett besök för att få rätt råd och behandling.