NACKSPÄRR

Nacken låser sig och man upplever plötslig smärta och kramp i både nacke och ibland också bröstrygg/skuldror. Det kan göra ont och även vara svårt att röra på huvudet.

Ensidig arbetsbelastning och eller stress under en längre period ökar trycket på nackens leder och leder till att hjärnan sätter igång en skyddsmekanism. Musklerna i nacken blir tillsagda att spänna sig för att skydda. Spända eller krampande muskler leder till en ökat tryck i lederna och irriterar nerverna.

Bryt smärtcykeln i tidigt skede så du snabbt kommer tillbaka till en vardag utan smärta. En obehandlad nackspärr kan leda till kronisk smärta. Även en stel nacke kan ge smärta av och till och vara besvärligt vid mycket stillasittande. Hos mig får du råd om hur du ska träna upp din nacke samt förändring av arbetsställning och rörelsemönster.